National Geographic & Leica Camera Poland Project

FOLLOWING THE VIKING JOURNEYS 1000 YEARS OF HISTORY IN 80 000 KILOMETERS

The expedition Following The Viking Raids 1000 Years of History in 80 000 kilometres has been provided with media patronage of the National Geographic Magazine and Leica Camera Poland.

The five-year long expedition reaches the farthest corners of Europe, and reveals traces of the Viking. Throughout 80 000 km and 1000 years of history, we explore places that had been reached by the Viking in the past. It is the longest Land Rover 110 Defender expedition reproducing routes followed by the Viking in Europe. Our journey has been planned on the basis of the latest available research and scientific discoveries ranging from archeology, ethnography and anthropology, to the famous Scandinavian sagas. We will show the most important places that defined the course of the Viking expansion in Europe. At the same time we will touch upon their history, culture, beliefs, rituals, as well as give some insight on important artefacts of their material culture. We will present the most interesting stories of conquests, and also look at the traces of Viking tradition in contemporary culture. Furthermore, we will look at the Polish history and its links with the history and culture of the Viking. Expedition in numbers comprises of 7 years on the road, travelling more than 80 000 km, and visiting at least twelve European countries.

ŚLADAMI WYPRAW WIKINGÓW 1000 LAT HISTORII W 80 000 KILOMETRÓW

Wyprawa Śladami podboju Wikingów - 1000 lat historii w 80 000 kilometrów została objęta patronatem medialnym National Geographic Polska oraz Leica Camera Poland.

Pięcioletnia wyprawa dociera do najdalszych krańców Europy i ponownie odkrywa ślady Wikingów. W tym czasie, przez ponad 80 000 kilometrów oraz 1000 lat historii eksplorujemy miejsca, do których docierali Wikingowie. Jest to najdłuższa peregrynacja Land Rover 110 Defender odtwarzająca szlaki Wikingów w Europie. Trasa wędrówki zaplanowana została na podstawie najnowszych dostępnych badań i odkryć naukowych: od archeologii, etnografii i antropologii kulturowej, po sagi skandynawskie. Pokażemy najważniejsze miejsca wyznaczające przebieg ekspansji Wikingów w Europie na tle ich historii, kultury, wierzeń i rytuałów, a także przybliżymy najważniejsze artefakty ich kultury materialnej. Zaprezentujemy najciekawsze historie podbojów, a także zerkniemy na ślady tradycji wikińskiej we współczesnej kulturze. Zajrzymy do historii Polski i jej powiązań z dziejami i kulturą Wikingów. Wyprawa w liczbach to: 7 lat w podróży, pokonanie ponad 80 000 kilometrów, odwiedzenie co najmniej 12 państw europejskich.

 

Play Slideshow